Posted on: October 29, 2019 Posted by: admin Comments: 0

S1 Trong Kaizen – 5S – Hiểu Đúng & Làm Đúng Kaizen – 5s Của TS Nguyễn HiệpS1 Trong Kaizen – 5S – Hiểu Đúng & Làm Đúng Kaizen 5s

Buổi Training của TS. Nguyễn Hiệp về Hiểu Đúng & Làm Đúng Kaizen 5s cho cán bộ quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU. Đánh giá hiệu quả sau một năm thực hiện Kaizen – 5S, và một số yếu tố cần bổ sung.

Website : – –

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://medinaportal.net/category/cong-nghe/

Categories:

Leave a Comment