4 People reacted on this

  1. Anh ơi con núi vàng nhà em em thấy ở cổ và chân nó có 1 ít mảng da nó trắng ra với lại nó còn nhiều lần ị ra chất gì nhầy nhầy máu trắng . Anh giúp em giải đáp 2 vấn đề đó nhé e cam on

Leave a Comment