5 People reacted on this

  1. chuẩn luôn anh vũ . sáo nứa bắc mà tìm đc cây ngon cực khó! không có nứa đạt yêu cầu. mua nứa nhập nứa bắc quá khổ luôn

  2. Cam on Bác chuc bác nhieu sức khoe đe mang nhieu niem vui cho khan gia nhe ✋🤙❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌷🌷👏👏👏👏👏

Leave a Comment