14 People reacted on this

  1. Cho em là cục biến áp nguồn doi 40.0.40. E mua thêm cục nữa ráp Co dược ko hay mua nguồn dơn vậy Í là 2 cục nguồn doi 40.0.40

Leave a Comment