14 People reacted on this

  1. Đúng là dân Việt Nam, biết chút ít là tự mua về làm, chưa biết nhiều điện tử mà dám chơi cả biến áp 75 đôi

  2. Cho em là cục biến áp nguồn doi 40.0.40. E mua thêm cục nữa ráp Co dược ko hay mua nguồn dơn vậy Í là 2 cục nguồn doi 40.0.40

  3. Anh cho em hỏi nanomax 300 biến áp 18A nguồn 2 tụ nhỏ 20 sò nhỏ nâng lên 20 sò lớn và nguồn 8 tụ được không anh

  4. og khach nao cua a mà bit mua đồ của sva rap lai z roi ma k bjt di dây z troi.di dây nua la ok roi.tu nho wa

Leave a Comment