Posted on: November 30, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Review Ngôn tình Chưởng Thượng Kiều – Tác giả: Bồng Lai Khách.Review Ngôn tình Chưởng Thượng Kiều – Tác giả: Bồng Lai Khách.
Tên khác: Thanh Mộng Áp Ngân Hà
Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ba kiếp luân hồi, xuyên nhanh các thế giới khác nhau, có ngọt có ngược, HE.
Độ dài: 108 chương và 1 phiên ngoại
Tình trạng: Hoàn.
Đây là một bộ xuyên nhanh khá có đầu tư và có thể gợi cho người đọc nhiều suy nghĩ. Vì thế, nếu muốn trở thành các thiếu nam, thiếu nữ có nội hàm, thì các bạn nên thử nhảy hố nhé.
Nguồn review Gian Thần. Facebook Review Ngôn Tình.
Dựng video: Inner Offical.

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://medinaportal.net/category/du-lich/

Categories:

Leave a Comment