Posted on: November 29, 2019 Posted by: earlenehands Comments: 0

Review lessons of 8 previous days – Ôn lại 8 câu hỏi dễ dànghi guy, trong video này, chúng ta sẽ ôn lại và thực hành những nội dung chúng ta đã học được trong 8 bài học vừa qua. Mình cũng có qua tặng cuối video bài…

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://medinaportal.net/category/du-lich/

Categories:

Leave a Comment