35 People reacted on this

  1. Đây chỉ là quảng cáo cho mấy người bất tài vô dụng.Mấy thứ này có gì khó khăn đâu .Tự làm ra còn khủng và chuẩn hơn..Chuẩn..khủng..chuẩn.. khủng..Những ngôn từ của việt cộng hãi quá..

  2. Cục này mà cầm lên máy bay đảm bảo nhân viên không cho, không chỉ vì quá dung lượng mà vì nhìn nó giống như …. bom tự chế. ha ha haaaa

Leave a Comment