23 People reacted on this

  1. Mấy ngày nắng nóng, nhìn thấy biển là muốn nhảy xuống tắm ngay. Đợi bạn về quê mình

Leave a Comment