Posted on: September 23, 2019 Posted by: earlenehands Comments: 0

Quảng Ninh xưa và nay – Tuần Châu đã thành “Ngọc Châu” | QTVNăm 1959, Tuần Châu là một trong 2 xã đảo vinh dự được Bác Hồ đến thăm. Tại đây, Bác đã căn dặn nhân dân trên đảo phải biến Tuần Châu thành “Ngọc Châu”.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://medinaportal.net/category/du-lich/

Categories:

Leave a Comment