1 people reacted on this

  1. Đề nghị c phát biểu cảm nghĩ sau chuyến đi. Bình thường thấy mặt lạnh tanh. Lần này thấy cười và nói nhiều hơn rồi 😆😆😆

Leave a Comment