1 people reacted on this

  1. Sản phẩm dùng rất tốt ạ. Em cho bé dùng mới có hơn 1 tháng mà thấy bé ăn được nhiều hơn rất nhiều luôn. ☺️☺️☺️☺️

Leave a Comment