14 People reacted on this

  1. Bài giảng của bạn rất hay và dễ hiểu. Cảm ơn bạn rất nhiều, mong bạn cho ra thêm nhiều video mới 😀

  2. Cho mình hỏi : Minh ấn thu nhỏ, hay làm rông bằng dấu đóng [ or] thì nó biến mất hết layer, và trong phần setring brush phần hiện thị độ sắc nét không có là sao hả bạn.
    cảm ơn bạn rất nhiều !

Leave a Comment