7 People reacted on this

  1. kết cái khả năng sư phạm của bà chị, phong cách giống a Khánh mà hài hước hơn, rất cảm ơn chị quá hay!

Leave a Comment