2 People reacted on this

  1. Cho e hỏi e bị phình tĩnh mạnh ở cổ có Sao ko ạ. Và cho e hỏi nhà thuốc ở đâu vậy

Leave a Comment