40 People reacted on this

  1. Ts rất thất vọng về những đứa comment k bt gì vào sủa bậy… Bảo phim này k có tonny jayy
    Mà khi chúng nó chk bt tonny jayy là ai chk bt mặt mà sủa bảo k có

Leave a Comment