40 People reacted on this

  1. Phim kết k đẹp.người trung quốc có pháp luân công và hồng kông.tội những người đã ngã lìa cành lìa cánh k có đk tự do

  2. Ts rất thất vọng về những đứa comment k bt gì vào sủa bậy… Bảo phim này k có tonny jayy
    Mà khi chúng nó chk bt tonny jayy là ai chk bt mặt mà sủa bảo k có

Leave a Comment