5 People reacted on this

  1. Mấy ông kiêu tuân thủ qui tắc của mấy ông,mấy ông nói pim ngô kinh đâu ko thấy mà toàn là thấy ông nội của mấy ông ko à, ngô kinh đầu cặt.

Leave a Comment