10 People reacted on this

  1. Ở đời mà con gà lành buộc con gà què :))). Trực thụ IQ 200 đó còn Tương cầm thì ngược lại ,như thế mới đẹp đôi . Đôi này xong tới đôi Vị Mạt nữa

Leave a Comment