50 People reacted on this

  1. Mn cho mình hỏi cái ông gội đầu cho ông sư phụ với hai đứa trẻ đó tên gì vậy. Thấy ông với châu tinh trì hay diễn cũng nhau mà không biết tên

  2. Thầy chùa j còn hơn tế điên nũa… sát sah ăn thịt đáh lộn yêu đươg fuqiwnsbvsdusksmnsvawhiwwolwm 🤣🤣🤣🤣

  3. Xem phim ma tôi mới hiểu chuyển gì cũng vậy, chín nghĩa và chung thật thì sẽ kg sợ ai cả, người ác kg có kết quả tình nghĩa mới là mọi sự

  4. Mấy bạn không hiểu trung quốc đâu, phim này cũng mới thôi, nói nói lên ý nghĩa lắm nhỏ mà có tài chuyện gì trung quốc cũng làm dc, nó mới rình Việt Nam mình đó, nhưng tôi chỉ thích hài thôi chứ giờ tôi kg số chung cộng đâu.

  5. Mê phim này lắm..😍😍😍😍 năm 2011 (lớp 8) xem là nghiện lun, yêu Thích Tiểu Long và anh mập kia..

Leave a Comment