12 People reacted on this

  1. Câu đối hay nhất thì chẳng đọc:
    -Lăng tẩm tự năm nào núi Tản sông Đà non nước vẫn quay về đất tổ,
    -Văn minh đương buổi mới con Hồng cháu Lạc giống nòi còn biết nhớ mồ ông.

  2. Mười tám đời công đức trời Nam, trải qua Đinh,Lý,Trần,Lê cho đến bản triều ta hương khói ngạt ngào đền Cổ Tích.
    Bốn nghìn năm non Rồng nước cũ, hòa giữa Lô, Đà, Thao, Đảo quay về chầu Bạch Hạc khí thiêng phảng phất cuối Phong Châu.

  3. À, không có bài viết nào em ạ. Nhưng anh không hiểu em muốn tìm hiểu bài viết nhằm mục đích gì, biết đâu anh lại giúp được em ?

Leave a Comment