8 People reacted on this

  1. Phim ma nhập , trừ tà , gọi hồn bằng điện giật, trừ ma bằng thánh giá, bùa , chủi Tụng kinh …Tây, ta , tàu chơi hết… 😂

Leave a Comment