26 People reacted on this

  1. 3:37 ông ngồi trong xe đã tường đóng phim tận diệt cũng về zombie ổng và em ổng là nhân vật chính ae cũng có thể lên youtube bấm tận diệt là nó ra hay cực lun!

Leave a Comment