40 People reacted on this

  1. Trong phim là như vậy…….hỡi những người làm vẻ ta đây, giàu sang,….vân vân…… thích ăn hiếp ai thì ăn hiếp, lấy số đông ăn hiếp yếu, lấy tiền bạc mua chuộc người khác thì hãy đề phòng hì….. ăn hiếp người yếu thì dễ nhưng gặp thằng như thế này thì khác hì…..

Leave a Comment