12 People reacted on this

  1. Mày ko làm video được thì để im mẹ như cũ đi, đã dốt lại còn bị đặt tỏ vẻ khôn, đúng là ad óc heo

Leave a Comment