27 People reacted on this

  1. 1:23:55 kiếp này nó làm heo, nhưng mà trong tương lai rất sáng lạn-> thịt heo tăng, heo đang rất có giá :)))

Leave a Comment