50 People reacted on this

 1. Nô anh còn quá trẻ và quá tào lao đệ chết huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 100 năm sau uuu
  😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😝

 2. Nooo biii taaa hic hic hic huuuuuuuuuuuuuu😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 3. hay quá đi hai người kia ơ tù rồi may mắng cho Nobita quá nha haha hihi đúng là Nobuta có thiên thần bên cạnh giíp để cho Nobita 😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇
  😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

 4. Cảm động pha huhuhuhu😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭nobita chết rồi

 5. 😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭ahuhuhuhuhuhuhuhuh

 6. 😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭🙁🙁☹☹🙁🙁☹☹😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 7. Tfhdid tcty ổn áp, có thể thấy được. những điều cần tránh trong phòng tân, nhưng có thể thấy được. những điều cần tránh trong phong trào lưu tin cập vào trang này. em cũng sẵn trong phòng, không thể không tính năng lượng và các loại hình doanh nghiệp. em của mùa hè năm nay. em cũng sẵn giải trí thức việt nam ở biển. tuy vậy thì làm thế 7 rất nhiều người trong chúng tôi đã nhận được rất nhiều người trong chúng ta đều là các bạn đã

Leave a Comment