13 People reacted on this

  1. Phut thứ 12; làm việt đéo chuyên nghiệp.
    Đang giao dịch súng, nhắc thằng Can Lựu Đạn làm chó gì.

Leave a Comment