48 People reacted on this

  1. Thằng chó đóng vai làm ma chó má nó xấu còn đóng hài… nhìn ghét như chó … đề nghị đạo diễn chọn diễn viên đẹp xíu đi chứ thằng dv này xấu… diễn dở quá

  2. Đôi khi mk cảm thấy mk ngu ngốc khi yêu đơn phương cô ấy có thể bỏ tất cả chỉ muốn gặp 1 cho dù có khó khăn đến mấy và cho dù người ấy k muốn gặp tôi😥❤

Leave a Comment