39 People reacted on this

  1. Treo đầu dê bán thịt chó. Hai phượng con mẹ mầy . Để cái hình giả tạo. Đừng ai vào kinh Nó xem.

Leave a Comment