1 people reacted on this

  1. Vác sĩ ơi . Những người đã bị phẫu thuật phinh động mạch máu não . ( Kẹo túi phình ) thì tuổi thọ của túi phình có ổn định vĩnh viễn ko ạ

Leave a Comment