Posted on: October 26, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Phát Hiện Hang Động Kỳ Lạ Gần Đầu Rồng Eo Gió Quy NhơnEo Gió Quy Nhơn thực chất là một mũi biển vươn xa ra ngoài khơi. Với địa chất bao gồm những khối đá lớn chủ yếu, du khách sẽ có cảm giác như đang…

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://medinaportal.net/category/du-lich/

Categories:

Leave a Comment