Posted on: November 27, 2019 Posted by: admin Comments: 0

PHÂN TÍCH môi trường VĨ MÔ PEST#marketing
PHÂN TÍCH môi trường VĨ MÔ PEST

Phân tích về các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ trong môi trường vĩ mô của một công ty, có thể ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả của công ty.
Tìm hiểu các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến công ty
Xác định các yếu tố bên ngoài có thể thay đổi trong tương lai
Để khai thác các cơ hội hoặc bảo vệ mình trước các mối đe dọa một cách tốt hơn so với đối thủ
Chính trị
Sự ổn định và biến động
Quan liêu
Mức độ tham nhũng
Chính sách thuế (% và ưu đãi)
Tự do báo chí
Luật pháp/Vô luật pháp
Kiểm soát thương mại
Hạn chế nhập khẩu (chất lượng và số lượng)
Thuế quan
Luật cạnh tranh

Kinh tế
Tốc độ tăng trưởng
Tỷ lệ lạm phát
Lãi suất
Tỷ giá hối đoái
Xu hướng thất nghiệp
Chi phí nhân công
Ở chu kỳ kinh doanh nào
Tín dụng

Văn hóa xã hội
Ý thức về sức khỏe
Trình độ học vấn
Thái độ đối với hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu
Thái độ đối với công việc, giải trí, sự nghiệp và nghỉ hưu
Thái độ đối với chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng
Thái độ đối với tiết kiệm và đầu tư
Mối quan tâm về an toàn
Lối sống
Thói quen mua hàng

Công nghệCơ sở hạ tầng chung
Mức độ thay đổi công nghệ
Chi cho nghiên cứu & phát triển
Ưu đãi công nghệ
Pháp luật về công nghệ
Trình độ công nghệ trong ngành kinh doanh
Hạ tầng truyền thông
Tiếp cận công nghệ mới nhất
Cơ sở hạ tầng Internet

Xác định cơ hội & đe dọa
Thu thập thông tin chỉ là bước quan trọng đầu tiên để thực hiện phân tích PEST. Khi đã có thông tin, thì thông tin phải được phân tích & đánh giá.
Có nhiều yếu tố thay đổi trong môi trường bên ngoài nhưng không phải tất cả đều ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến công ty chúng ta. Do đó, điều cần thiết là xác định các yếu tố PEST nào đại diện cho các cơ hội hoặc mối đe dọa đối với chúng ta và chỉ liệt kê các yếu tố đó trong phân tích PEST.
Giúp chúng ta tập trung vào những thay đổi quan trọng nhất mà có thể có tác động đến công ty.

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

Leave a Comment