19 People reacted on this

  1. Công nhận anh nói hơi nhỏ em deo tai phôn mà vẫn nghe nhỏ, lần sau anh cố gắng nói to hơn chút nhé để anh em rễ nghe cùng tham khảo và học hỏi cảm ơn anh về video

Leave a Comment