19 People reacted on this

  1. Cái ôg đó chỉ đến để… gọt bút chùy thôi ak wt…f…
    Mà khúc ôg giám đốc xé gấy thấy xé có chút éc mà tung ra rõ nhiều wow! Nhà ảo thuật đại tài…

Leave a Comment