10 People reacted on this

  1. Dân thì khổ nhưng đây là " cơ hội " kiếm tiền sao bỏ qua được , dân hả ai biết chứng chết gần hết rồi bận tham nhũng

Leave a Comment