47 People reacted on this

  1. Nó vẫn chưa đạt dc hết mức đẳng cấp của 8d đâu.nghe nó phải cảm giác như nhạc mở bên ngoài.chứ k phải trong tai nghe nữa .góp ý thôi

Leave a Comment