Posted on: September 28, 2019 Posted by: admin Comments: 1

Nỏ Thần TV : Joshua Wong gửi thông điệp toàn cầu , biểu tình chống XHCN Trung Quốc .#Trankimtien #NoThanTV #Tintuc #TinVietnam #ThoisuVN
#TTTrump #NguyễnPhúTrong
#Tinnong#FacebookLive #DienDanBanTre #Formosa #NguyenPhuTrong #ThoiSu #ChienTranhThuongMai #Trump #huawei .

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://medinaportal.net/category/cong-nghe/

Categories:

1 people reacted on this

  1. Chị ơi, sao chị không về nước gặp thẳng tụi chóp pu cs đối thoại trực tiếp cho bọn nó tỉnh ra đừng ức hiếp dân ,đừng hèn với với tàu nữa.

Leave a Comment