8 People reacted on this

  1. Cmm đánh ngu thì chấp nhận còn phân biệt này nọ may là video này k được lên thịnh hành đấy xem m còn vác mặt xuống miền bắc ko

  2. Chửi chửi 1 người thôi chửi cả miền bắc mày có ngày lại mang họa vào thân cướp thì ngu bình luận thì ngáo

Leave a Comment