Posted on: December 18, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Những địa danh, địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Giang – Kinh Bắc. Kí sự Tây yên tử BGTVNhằm từng bước khôi phục, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh khu vực Tây Yên Tử, gắn với phát triển…

Nguồn: https://medinaportal.net/

Xem thêm bài viết: https://medinaportal.net/category/du-lich

Categories:

Leave a Comment