19 People reacted on this

 1. Traikotiềnvácdaođicướp
  Gáikotiềnvácxáclàmcave tao đã từng đặt và 1tg fb yêu cầu đổi tên thật . t đã bị khóa fb 😂😂

 2. Cách không cho người khác đăng lên tường fb của mình
  https://www.youtube.com/watch?v=h2QWQ0E9_ag

 3. Mới nãy mk thấy có người tên "kéo kéo kéo kéo ……… mỏi tay chưa " rồi mấy đứa kia nhắc nó trong 1 bài viết
  Rồi mk gặp mk kéo kéo mỏi tay luôn

 4. đêm đêm đốt đèn đi đập đá đá đập đầy đường đéo đi dc

  đêm đêm đốt đèn đi đ* đỉ đỉ đứng đầy đường đéo đ* được

 5. e đặt tên đêmđêmđốtđènđiđáiđomđómđậuđítđéođáiđược có đc coi là bá k ạ

Leave a Comment