19 People reacted on this

  1. Traikotiềnvácdaođicướp
    Gáikotiềnvácxáclàmcave tao đã từng đặt và 1tg fb yêu cầu đổi tên thật . t đã bị khóa fb 😂😂

  2. Mới nãy mk thấy có người tên "kéo kéo kéo kéo ……… mỏi tay chưa " rồi mấy đứa kia nhắc nó trong 1 bài viết
    Rồi mk gặp mk kéo kéo mỏi tay luôn

  3. đêm đêm đốt đèn đi đập đá đá đập đầy đường đéo đi dc

    đêm đêm đốt đèn đi đ* đỉ đỉ đứng đầy đường đéo đ* được

Leave a Comment