11 People reacted on this

  1. Tới bây giờ thì Nhất Niệm Vĩnh Hằng cũng full rồi. Anh Thuần thì có vẻ trái với những main bạn nói trong truyện của lão Nhĩ a (rất bựa).

Leave a Comment