9 People reacted on this

  1. Miền tây nay mình thấy phát triển lên rất nhiều. nghĩ cả nước có vẻ như luôn yêu mến và hướng về miền tây..

Leave a Comment