33 People reacted on this

  1. Hông bít tụi nó đang nhảy hay loằn quằn mì tôm nữa. Còn nhảy xấu hơn trường tao nữa trường tao lớp 3 nó còn nhảy đẹp hơn ý nhảy như cái củ cải ý

  2. Dạ tập mới biết khổ ạ dạ con xin. Nhưg tui cx phải côg nhận 1 điều là biểu diễn văn nghệ mà nhạt nhẽo v á k lm tóc hay phấn son j hết

Leave a Comment