Posted on: November 27, 2019 Posted by: admin Comments: 0

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG – NGHE ĐỂ BIẾT GIEO NHÂN LÀNH, TRÁNH NGHIỆP ÁC GIÚP TÀI LỘC VÀ PHƯỚC BÁU VÔ LƯỢNGTrong cuộc sống, việc giàu nghèo không phải là việc ngẫu nhiên hay do sự sắp xếp ban thưởng của đấng quyền năng nào; theo tinh thần nhà Phật, mọi sự…

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

Leave a Comment