Posted on: October 28, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Nhạc Phim Anime ➣ Main Giấu Nghề Có Sức Mạnh Đến Thánh Thần Cũng Phải Khiếp Sợ© Bản quyền bài hát thuộc về Đậu Phộng Anime
Tên Anime: Gungrave
Nội Dung: Brandon Heat và Harry MacDowel hai người bạn thân, họ sống một cuộc sống vô tư lự ngoài vòng pháp luật cùng với những người bạn của mình, nhưng bị kịch diễn ra sau khi tất cả những người bạn của họ đều bị mưu sát. Trên đường bỏ chạy, cả hai vô tình gia nhập vào Millennion, một tổ chức Mafia khét tiếng. Câu chuyện bắt đầu từ đây….

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

Leave a Comment