46 People reacted on this

  1. Non sông Việt Nam
    Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không có dân tộc Việt Nam có sở trở nên tươi đẹp hay không có đóng vai với các nước năm châu 20 phần lớn là do không học tập của các em

  2. Đoàn quân việt nam đi chung lòng cứu quốc bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa cờ in máu chiến thắng vang hồn nước súng ngoài sa trên khúc quân hoàn ca đường vinh quang say sở quân thù háng giang nhau cùng nhau lâm chiến khu vì nhân dân chiến đấu ko ngừng tiến vang gia sa trường tiến lên cùng tiến lên nước non việt nam ta vững bềnh

  3. Hay cực 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘VIỆN NAM muôn năm .

Leave a Comment