12 People reacted on this

  1. Đi Trăn Bò Cầm Cây Roi Thật To Bò Không Đi Ta Lấy Cái Cây Ta Chọc Đít Bò Bò Nó Chạy Tè Le Đi Trăn Bò Cầm Cây Roi Thật To Bò Không Đi Ta Đánh Ta Đá Ta Đánh Ta Đá Ta Chửi Vô Mặt Con Bò Bò Nó Nằm Im Luôn

Leave a Comment