Posted on: September 26, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Người Việt đầu tiên được cấp visa đặc định 1Người Việt đầu tiên được visa đặc định số 1 sau nhiều lỗ lực

Bạn Vũ Đình Điệp 32 tuổi, thành người Việt Nam đầu tiên ở Nhật Bản với tư cách visa đặc định, Vũ Đình Điệp với tư cách lưu trú kỹ năng đặc định làm lao động chính thức từ ngày 14/6. Trước đó Điệp đã hoàn thành chương trình thực tập 3 năm trong Công ty và được Công ty gọi trở lại Nhật làm việc với tư cách visa đặc định 1. Điệp sẽ bắt làm việc tại công ty trên từ ngày 17/ 6 trở đi.
Công ty sản xuất thang máy osawa tại TP toyama là một công ty nhỏ có 31 nhân viên trong đó có 20% là nhân viên nước ngoài

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://medinaportal.net/category/du-lich/

Categories:

Leave a Comment