45 People reacted on this

  1. Nói đâu có sai giặc ngoài ko sợ chỉ sợ giặc nội 😠 bọn lãnh đạo chó lắm là cùng,chừng 30 năm nữa bọn china gặm hết đất r đồng hóa hết, hèn chi dạo này bọn cẩu này phá hại đất nước, công an đâu hết r….

  2. Không phải là tụi TQ " lách luật " mà là do những người VN tham lam tiếp tay ( bán nước ) cho tụi TQ mà thôi . Nha Trang đã là 1 Tp thu nhỏ của TQ rồi thì 1 ngày không xa Đà Nẳng cũng vậy thôi .

  3. Làm gì có chuyện lách luật.vay.A. . Toàn là lũ Tham Quan.vo loại đớp mồi thôi………🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑

  4. bình thường như mọi người nước ngoài khác muốn mua đất ở VN thôi có gì đáng để nói, ngoài ra thì vi phạm pháp luật thì vẫn bị bắt như thường thôi.

  5. No chiếm lâu rồi mà mấy người đứng ra cấu kết với bọn chó tq. Ko biết có bắt luôn mấy người cấu kết đưa ra luật chế tài luôn mấy người này

  6. Hee mua bán công khai mà .trung quốc nó mua có được đứng tên đâu , chỉ có người việt được đứng tên mà ,nếu có điệp viên thì bắt ngay

  7. Nhà nước ko cấp quyền sử dụng đất cho ngưòi TQ thì làm gì nó có,,,ăn chia ko đều đỗ bể ra thì nói lắch luật,còn dân VN thì muon đõi quyền sử dụng đất thoi chờ hàng chục năm đéo đuoc, VN chỉ dõi tham nhũng thoi

Leave a Comment