45 People reacted on this

  1. – Cỡ 10 con muỗi nó cắn là thọt tay kia qua gải, mà gải tới chảy máu rồi sức dầu từa lưa, ông ở trên là con của Super man à ? hàng trăm hàng ngàn con cắn mà chịu được cơ chứ ?•

  2. 🐵🐅🐱🐯🐎🐯🐱🐯🐱🐯🐎🦓🦌🐎🐵🐺🐅🐱🐯🦄🐮🐎🐱🐅🐮🐱🐩🐱🐅🐱🐅🦄🐮🐈🐂🐆🐱🐩🐒🐆🦊🐅🦊🐅🥀🐥🐓🐦🐓🐦🐓🐓🐾🐓🐦🕊️🐥🐊🐔🐤🐔🦆🐓🐼🐓🐤🐓🐼🦇🐨🐤🐓🐤🐤🦇🐤🐓🐤🐓🐥🐥🐣🐥🐤🐓🐥🐓🐥🐥🦇🦉🐓🐥🐻🐥🐼🦆🐦🐣🐥🐣🐦🐣🦆🐦🦆🐦🦆🐦🏜️🏗️🏝️🏗️🏝️🏗️🏝️🏗️🏝️🏘️🏝️🏘️🏝️🏘️🏜️🏗️🏗️🏚️🏗️🏗️🏝️🏗️🏝️🏘️🏗️🏖️🏛️🏖️🏟️🏕️🌋🐎🦄🐯🦄🐕🐈🦍🐩🐱🐕🐈🐕🦄🐕🐈🐅🦓🐆🦌🐆🦓🐆🦓🐅🦄🐅🦓🐮🦓🐅🦓🐩🦓🐅🦓🐅🦓🐅🦓🦄🐅🦓🐅🦓🐅🦄🐅🦄🐩🦄🐩🦓🐩🦄🐩🦓🐅🏜️🏗️🏜️🏗️🗾🏛️🗻🗾🗾🏕️🗾🏕️🗾🏕️🏕️🗾🏕️🏔️🏔️🏕️🏕️🏔️🏕️🗾🏕️🗾🏕️🗾🏕️🗾🏕️🏜️🗻🏖️🏛️🏘️🏟️🏘️🏟️🏖️🏟️🏟️

Leave a Comment