3 People reacted on this

  1. – Các bạn chọn theo đáp án để đảm bảo đạt S. Chủ đề nào chọn rồi thì chọn xong nhanh để đỡ tốn thời gian chọn lại và tránh chọn lại mà sai nhé
    – Full bộ cần 4200 vật phẩm, nên cần 1800 💎 nếu 100% đạt S, chọn sai càng nhiều tốn càng nhiều 💎

Leave a Comment